За нас

Начало » Бизнес » За нас

Напредвайте с експертните услуги на Pulsio Print!

Pulsio Print, това означава…

Богато минало и професионализъм

През 2004 г. една книга, разлистена сякаш случайно по време на път е началото на една човешка и същевременно професионална история. Оттогава Pulsio Print е едно споделено вълнение и страст към професията, която възражда най-изящните печатарски техники и традиции.

Pulsio Print създава свят, в който всяка книга, рекламен материал, каталог или брошура се превръща в уникален продукт. Да преодолеем ограниченията в търсене на най-ефикасните решения,  да бъдем в ролята на консултант и да стимулираме креативността – това е мисията на Pulsio Print.

 

Не само думи, а факти

12% от отпечатаните нови заглавия във Франция за 600 издателя

20% годишен растеж

97% клиентско одобрение

800 фирмени клиенти

4000 каталози и различни брошури годишно за бизнес клиенти

6000 отпечатани заглавия годишно за издатели

102 сътрудници

9M€ годишен оборот

14-годишен опит

335 дати на доставки, гарантирани всяка година от нашия отдел Логистика

Smart Printing системата и експертните услуги на Pulsio Print за реализацията на вашите проекти от A до Я! 

Направете калкулация на цената за вашето запитване само с един клик като използвате онлайн услугата ни и като се възползвате от нашите съвети на експерти в печата.

Процедура за избор на доставчици по проект „Букпринт РАСТЕЖ”
 
Във връзка с проект „Букпринт РАСТЕЖ”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0104-C02/20.06.2016 г., по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ПУЛСИО” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ“. 
 
Дата на публикуване на настоящата покана: 11.05.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 19.05.2017 г., 23:59 ч.
Документация: 06_ALL_publichna pokana_Pulsio_F