Smart Printing

Начало » Бизнес » Smart Printing

Pulsio Print – това означава гаранции за високо качество на изключително изгодни цени! Благодарение на Smart Printing, Pulsio Print оптимизира вашия бюджет за печат и прави реализирането на всичките ви проекти възможно – от най-простите до най-сложните.

Smart Printing означава:

Smart разходи: закупуване на хартии направо от производителя, без подизпълнители в производството и налична собствена логистика за доставките – това са средства за оптимизиране при контролирано качество.

Smart технология: за нас Web-to-print  означава свръх резултатното използване на технологиите и автоматизацията на процеса посредством най-модерен софтуер, ограничаващ броя на грешките, подобряващ ефикасността и следователно спомагащ за намаляване на цените.

Smart организация: с цел оптимизация на разходите и максимална продуктивност, машините ни работят 24 часа / 7 дни в седмицата.

Smart качество: контрол на всеки етап, за да се намалят рисковете; експертност на екипите ни за оптимизация на процесите – това ни позволява да предложим разумни цени!

Печатайте умно: харчете по-малко, продавайте повече!