Да трябва да плащате ДДС в зависимост от вида на продукта : книги и учебници – 9%, за всички останали издания -20%