Препоръки за подготовка на файловете

Начало » Поръчка » Препоръки за подготовка на файловете

Резолюция на изображенията

За офсетов печат, Ви препоръчваме резолюция на изображението от 225 dpi до 300 dpi. Така се постига оптимален резултат и да се избягва рискът от пикселизация на растерните изображения. Резолюция от 450 до 1200 dpi е необходима, ако файлът ви е “Bitmap” (например при печат на черно-бели графики без полутонове).

За цифров печат, минималната допустима резолюция е от 150dpi.

Резолюция на изображенията

Наддаване

Препоръчваме наддаване от 5 мм на фоновете и елементите, които се режат „на живо“, за да се избегнат проблемите при рязане. Разтеглете изображенията, които използвате за фон, така, че да излизат с 5 мм извън линията за рязане, да избегнете появата на бели зони, оставащи при рязане.

Наддаване

Позициониране на елементите

Съветваме ви да разположите всички важни елементи на 5 mm от ръба за крайния формат, за да не пострадат при рязането.

Максимално намастиляване

В режим CMYK, ако се сумират процентите намастиляване на четирите основни цвята (циан, магента, жълто и черно), получаваме общият процент намастиляване. За да се избегне риска от дефектиране на продукцията при печата или при книговезането, ви препоръчваме да запазите процента на намастиляване да е под 280% (при печат на офсетова хартия) и под 300% (при печат на хартия с покритие).

Текстове

Използваното черно трябва да бъде чисто черно (100%К), т.е. да не съдържа жълто, магента, или циан. Така ще избегнете разминаване при печата на четирите цвята, което може да загрози текста ви.

Текстове

Дефиниране на текста

Не се препоръчва текстовете да бъдат конвертирани в растерни изображения. Един текст, превърнат в изображение, ще изглеждa размазан и може да предизвика ефекта на “назъбване”.

Композитно черно

За възпроизвеждане на черни фонове, печатът с черно мастило не е достатъчен (той се доближава до антрацитено сиво). Препоръчваме ви да използвате композитно CMYK черно, съставено от 100% черно, 40% циан, 40% магента и 40% жълто. Тази техника ще гарантира качественото възпроизвеждане на черните ви фонове, които ще бъдат по-наситени и плътни.

Композитно черно

Рамки

Не ви препоръчваме използването на рамка при форматирането на вашите документи. Има голяма вероятност тя да изглежда различна от различните страни на изделието, заради допуска при рязането.

рамки

Страници тяло

Файлът за печат на страниците на книжното тяло трябва да бъде многостраничен PDF с правилната последователност. Не се примат PDF файлове със страници на разтвори (фолиа).

Моля да ни предупредите ако използвате други цветове освен 100% черно, т.е. процент от черното или допълнителен цвят (Pantone), или цвят спот/пантон).

Ако има страници за отпечатване на различен тип хартия, моля да ни изпратите тези страници на отделен файл.

Страници тяло

Меки корици

Корицата трябва да бъде монтирана и да е предвидено гръбче. Размерът на гръбчето се променя в зависимост от броя страници.

Файл на корицата:

Лице: четвърта стр. на корицата + гръбче + първа стр. на корицата

Гръб = втора стр. на корицата + гръбче + трета стр. на корицата

Важните текстове трябва да са разположени на поне 7 мм от ръба.

Меки корици

Твърди корици

След като тялото е отпечатано, ние Ви изпращаме схема с указани размери на всеки елемент. Имайте предвид, че полетата за наддаване, които трябва да се предвидят, са от 20 мм, защоте покривният материал (хартия, платно или кожа) е подлепен и подрязан върху мукава.

Защо размерът на гръбчето на книгата не може да бъде предварително пресметнат?

Стандартите на всички производители на хартия в света сочат, че обемът на хартията може да варира с +5 до -5%. Същевременно, грамажът може да варира с +3 до -3%. Така че, при 100% спазване на стандартите на хартиената индустрия, е възможно отклонение, стигащо до 8% за същата хартия, при един и същ доставчик и за една и съща фабрика.

Всичко това може да предизвика отклонение стигащо до 1мм за една книга от 200 страници например, което не е пренебрежимо при влагане на тялото в гърба на корицата.

По тази причина най-доброто решение е гръбчето да се измери след отпечатване на тялото.

В случай че ние не можем да изчислим сами размера на гръбчето (например в случай че размерът на логото трябва да се промени), сме принудени да поверим тази задача на вашия графист или рекламна агенция.

При книги с концево шиене случаят е още по-сложен (при твърда корица или не), защото размерът на гръбчето зависи от натиска, който машината ще окаже върху книжното тяло.

Дебелина на линиите

Моля да не използвате прекалено фини линии, които рискуват да не бъдат коректно отпечатани. Следователно, дебелината на линиите трябва да е минимум 0,25 пункта.

Допустими файлове

Моля експортирайте вашите готови за печат файлове във PDF формат. PDF е формат, който не позволява загуба и дефекти на вашите шрифтове, изображения, графични елементи и др.

Други допустими формати:

Векторни (EPS)

PostScript

TIFF (без текст)

WORD, EXCEL, Open Office или PowerPoint не са подходящи за пренос на информация за печат. За оптимизиране на услугите, може да ни изпратите вашите файлове, а ние ще имаме грижата да конвертираме файловете ви в PDF ако е възможно, и ще ценообразуваме тази дейност според времето, което ни отнеме. Ще се наложи да ни изпратите всички използвани шрифтове и изображения, ще ви бъде изискано да одобрите готовите файлове.

Може да ни изпратите и файлове от InDesign или Quark Express, като ние ще генерираме PDF-и за сумата от 12лв.

За файловете в InDesign или QuarkExpress, е наложително те да се експортират с функцията «съхранение за предпечат» или « package for print », така че да е сигурно че изображенията и шрифтовете са включени. В случай, че използвате шрифтове на Apple Mac, моля ги архивирайте (със ZIP, RAR или SITX).

Шрифтове

Шрифтовете трябва да са вградени (embedded). В противен случай, не можем да гарантираме, че използвания шрифт действително ще съответства. Моля да не използвате шрифтове Multiple Master (MM).

Име на файла

Предпочита се имената на файловете (при записването им) да не съдържат ударения нито специални символи. (à é œ * < > ? : ; / и др.)

Цветност

Всички файлове трябва да са в CMYK (циан, магента, жълто, черно) без цветови профили ICC (вграждането им да бъде изключено при експорта на файла). Допълнителните (spot) или RGB цветове не са допустими и трябва да бъдат конвертирани в CMYK. При всички случаи, тази конверсия води до промени в цвета, повече или по-малко забележими, по тази причина настоятелно ви препоръчваме да ги преобразувате в оригиналния файл.

Pantone цветове

Моля да ни информирате в случай че използвате Pantone цвят и да ни посочите кода му.

Overprint 

Задължително е да включите опцията Overprint preview, когато преглеждате документите си за печат. Това ви позволява да прегледате файла си преди да бъде отпечатан. Неправилно зададеният Overprint може да доведе до проблеми като изчезване на елементи при печат, отклонения на цветовете и др.

В някои програми за предпечат е възможно да зададете Overprint по невнимание. За да се избегнете неприятни изненади, не пропускайте да проверите тази опция и най-вече да активирате Overprint preview в Acrobat.

Overprint

Баркод

Баркодът задължително трябва да е 100 % черно (100%K) на бял фон и във векторен, или Bitmap (в черно и с по-висока от 450 dpi резолюция) формат, за да се откроява ясно и да може да се чете от всички четци на баркодове.

Служебни елементи за печат

Нуждаем се само от марките за рязане. Цветните скали и други служебни елементи не са ни нужни. Маркерите за рязане трябва да са позиционирани на 5 мм от ръба.

Минимално бяло поле за подвързията

За да може текстът да се чете при разгръщане на подвързания документ, текстът не бива да е прекалено близо до корицата от вътрешната страна на страниците (към гръбчето). Полето за подвързията е разстоянието без печат от центъра на документа и зоната на текста. Ние препоръчваме бялото поле за подвързията да е поне 2 см.

Минимално бяло поле за подвързията