Проверка на файловете

Начало » Поръчка » Проверка на файловете

Процесът на проверка на файлове се изпълнява в два етапа. В първия, използваме специализиран софтуер PitStop Pro за проверка и корекция на PDF файлове, който има вграден алгоритъм за автоматична проверка по зададени параметри. След това вашите файлове минават през професионалната санкция на екип предпечат. Това е задължително, защото само човек професионалист в тази област може да открие специфични несъответвия, несъвместими с перфектния печат.

I. Автоматизиран контрол и проверка със софтуер

  1. Формат и дали има различни страници;

  2. Цветност – дали цветове sa различни от CMYK;

  3. Наличие на текст или други графични елементи близо до ножа;

  4. Използвани шрифтове;

  5. Резолюция на снимки;

  6. Овърпринт на текст;

  7. Намастиляване.

II. Контрол и проверка от експерт (не може да се извърши от софтуер)

  1. Формат – проверява се реалния формат;

  2. Цветност – дали цветността отговаря на тази в досието – 1+1; 2+2; 3+3; 4+4; 1+0; 2+0; 2+1 …;

         2.1. Съответстват ли пантоните с тези в досието;

         2.2. Дали черния текст е на 100%;

         2.3. Има ли сив текст в CMYK (удачно е да се замени с процент от черното);

         2.4. Ако има фаши, дали са с еднаква цветност – за да не се получи разнотоние

  3. Има ли текст или снимка в криви – защото тогава pitstop не сигнализира, че е в близост до ножа;

  4. Ако, тялото е шито с телчета отстоянието от ножа трябва да е 7 мм;

  5. Прилагане на шрифтове , които не са платени се извършва от нас;

  6. Проверява се кое от съобщенията е снимка с изображение и сянка, която също е снимка;

 7. „При комикси се проверява формата на снимките (jpg, bmp…) и резолюцията им;

 8. Овърпринт на черни фаши и текст върху снимки и фаши;

 9. Овърпринт на пантон;

 10. Високата резолюция не гарантира добро качество на изображенията;

 11. Отпускане за обрязване на снимки и фаши;

 12. Съвпадат ли изображението на снимките на разтвор и фашите;

 13. Снимки или фаши на разтвор между тяло и корица, и тяло и форзац;

 14. Регистър на колонцифрите;

 15. Еднаквост на колонцифри и колонтитули – шрифт и големина на шрифта;

 16. Еднакви марджени и наборни полета;

 17. Необходимост от бели полета при формат 170/240; 110/180 и други формати в граничната зона;

 18. Ако снимките са с рамки – дали всички имат такива и дали са са с еднаква цветност и размер;

 19. Дали изображението изпълва рамката;

 20. При цветно тяло – дали черно-белите снимки са в CMYK;

 21. Моаре;

 22. Елементи, които влизат в контрабига или фалцовия улей – за корици и облекло;

 23. Сверяване на ИСБН в тяло и корица;

 24. Цветност на баркода;

 25. Дата на ашевето;

 26. Бяло поле за страничното лепене на 2-3 корица;

 27. Дребен серифен шрифт, който пада върху фон или снимка;

 28. Наддаване от всички страни, когато тялото е със спирала.