Правна информация

Начало » Правна информация

Издател на сайта: WordPress.com

 

Pulsio България

ДДС: BG131288594

Социален капитал : 73 120,00 €

Пощенски адрес: София 1592, Дружба, ул. Илия Бешков 3

Телефон : +359 884 21 06 06; +359 2 858 20 32

Имейл : sales@pulsioprint.bg

Права на собственост

Сайтът и неговото съдържание са собственост на Pulsio Print.

Сайтът и съдържащите се в него: каталози, статии, графични елементи, снимки, изображения, илюстрации, текстове, видеоклипове и т.н. са защитени от действащите закони и принадлежат на Pulsio Print или неговите дъщерни дружества.

Всяко пълно или частично представяне на сайта или елементите, съдържащи се в него по какъвто и да е начин, без изричното писмено предварително разрешение на Pulsio Print, е забранено и съставлява нарушение, наказуемо от разпоредбите на Кодекса за интелектуална собственост.

Също така, създаването на хипертекстови връзки към Сайта и / или към съдържащите се страници може да бъде направено само с предварителното писмено разрешение на Pulsio Print.

Всяко искане за разрешение трябва да бъде адресирано до: sales@pulsioprint.bg

 

Съдържание на сайта

Pulsio Print се стреми да публикува точна и актуална информация на този сайт. Последният обаче може да съдържа неточности, излишна информация или печатни грешки. Поради това Pulsio Print не дава никаква гаранция за точността или пълнотата на публикуваната информация. Pulsio Print изключва всякаква отговорност или задължение за всяка грешка или пропуск по отношение на съдържанието на този сайт. Имената, изображенията, логатата и снимките, свързани с услугите на Pulsio Print, принадлежат на Pulsio Print и / или неговите филиали. Pulsio Print не носи отговорност за използването на публикуваната информация от Потребителя. Всички грешки или пропуски могат да бъдат докладвани на: sales@pulsioprint.bg

 

Използване на „бисквитки“

Използваме „бисквитки“, за да подобрим функционалността на сайта и опита на нашите потребители. Като кликнете върху „Съгласен съм“, приемате използването на „бисквитки“, които винаги можете да деактивирате по-късно.

 

Лични данни

Pulsio Print се задължава да запази поверителността на личните данни, предавани от Потребителя във връзка с използването на Сайта и неговата поръчка.

Pulsio Print се съгласява да не прехвърля данните за Потребителя на трети лица.

В съответствие с разпоредбите на RGPD от 25 май 2018 г. Потребителят има право да се противопостави, да получи достъп, да коригира и да изтрие лични данни, отнасящи се до него. За да упражни тези права, е достатъчно потребителят да отправи искането до sales@pulsioprint.bg

 

Информационен бюлетин (Newsletters)

Pulsio Print може да изпраща бюлетини (Newsletters) само при предварително съгласие. Тези бюлетини винаги уточняват самоличността на подателя Pulsio Print, както и съдържанието на бюлетина. Ако потребителят вече не желае да получава бюлетин, той може да се откаже, като кликне върху връзката за отписване.