Дизайн

Дори никога да не сте се занимавали с печат, ако се обърнете към някоя печатница с въпроси за цветове, на които нямате отговор, със сигурност ще получите чудесно обяснение. Въпреки това, би било добре да знаете основни понятия и зависимости. Това ще ви помогне да се чувствате по-уверени и да подготвите по-добре файловете си за печат.

Какво е CMYK

Абревиатурата CMYK идва от Cyan (циан – основно синьо), Magenta (маджента – пурпурно червен цвят, клонящ към червено), Yellow (жълт), Key или blacK (за черно). Това е цветови модел за количествено определяне на цветовете, чрез комбиниране на споменатите четири цвята, който се използва при печат – офсетов и дигитален.

Какво е RGB

RGB-цветoвият модел се използва предимно за възпроизвеждане на цветове на екран. Състои се от Red (червено), Green (зелено) и Blue (синьо).

RGB цветовете се формират чрез светлина. Поради факта, че светлината може да има всякакъв интензитет, гамата от цветове е много голяма. Вие можете да настроите всеки канал със стойности от 0 до 255, независимо един от друг. Ако всички канали са 0, резултатът е Черен цвят. И обратното, ако всички канали са на 255, резултатът е Бял цвят (виж картинката).

Какво е PANTONE

Pantone системата за съответствие е стандартизирана система за възпроизвеждане на цветове. По този начин индустрии (печатна, графичен дизайн, производство на бои и козметика и др.) на различни локации, могат да разчитат на Pantone, че цветовете, които избират ще съответстват без да контактуват помежду си. Такава индустрия е пълноцветния CMYK печат.

Pantone системата позволява да се съчетават определени цветове, независимо от процеса, използван за производството на всеки цвят. Компаниите могат да изберат точен цвят на своя бранд, като имат гаранция, че той ще отговаря перфектно, където и когато да решат да го ползват. Всеки цвят в системата за съвпадение Pantone има свой уникален номер, което позволява точно съвпадение за всеки цвят.

4-цветен печат (пълноцветен печат или CMYK печат)

4-цветен печат е техника, която позволява едно изображение да бъде напечатано цветно. Към този момент това е стандарт за офсетовия и дигиталния печат. Нарича се 4-цветен, защото се използва CMYK-цветовия модел.

Защо точно CMYK?

Комбинацията от тези 4 цвята върху хартиен носител може да възпроизведе почти 70% от видимите за човешкото око цветове. Знаем, че при производството на печатни материали цената е един от най-важните фактори, наред с качеството. Използването на позволява постигането на баланс между максимално широка гама цветове и същевременно оптимални разходи за производство.

Как се “миксират” CMYK цветовете

Всеки един от цветовете, формиращи моделът CMYK, приема стойности между 0% и 100%. При 0% цветът не се възпроизвежда, а при 100% се възпроизвежда напълно. Колкото по-голям е процентът, толкова по-наситен е цветът.

 

Печатната машина на практика не смесва четирите цвята, а печата всеки един  от тях според предварително дефиниран размер и честота като малки точки, разположени една до друга. Всяка една точка е в съответния базов цвят – Циан, Магента, Жълто или Черно. И в крайна сметка се получава конкретен цвят.

 

Цветовете и подготовката на файловете за печат

Файловете за печат трябва да са в CMYK (циан, магента, жълто, черно) без цветови профили ICC (вграждането им да бъде изключено при експорта на файла). Допълнителните (spot) или RGB цветове не са подходящи за печат и трябва да бъдат конвертирани в CMYK.

 

Тъй като RGB и CMYK са създадени от различни процеси, не бива да очаквате процес на конвертиране без да се загуби цвят. CMYK  има много по-малка гама в сравнение с възможностите за възпроизвеждане RGB-палитрата на екран. Комбинацията от 4-те базови CMYK цвята може да се създадат много нюанси, но никога няма да имат същата дълбочина както RGB цветния профил. При всички случаи ще има промени в цвета, повече или по-малко забележими.

Затова настоятелно ви препоръчваме вие самите да преобразувате от RGB в CMYK в оригиналния файл преди да го изпратите на печатницата.

Така веднага ще разберете каква е разликата в цветовете при двете системи – RGB и CMYK.

Информирайте печатницата в случай, че искате да използвате и Pantone цвят, и посочете кода му.

 

Максимално намастиляване

В режим CMYK, ако се сумират процентите намастиляване на четирите основни цвята (циан, магента, жълто и черно), получаваме общият процент намастиляване. За да се избегне риска от дефектиране на продукцията при печата, препоръчваме процента на намастиляване да се запази под 280% (при печат на офсетова хартия) и под 300% при печат на хромова хартия (хартия с покритие).

Текстове

Използваното черно за основния текст в една книга при цветен печат трябва да бъде чисто черно (100%К), т.е. да не съдържа жълто, магента, или циан. Така ще избегнете разминаване при печата на четирите цвята, което може да загрози текста ви.

Дефиниране на текста

Не се препоръчва текстовете да бъдат конвертирани в растерни изображения. Един текст, превърнат в изображение, може да изглеждa размазан и да предизвика ефекта на “назъбване”.

 

Композитно черно

За възпроизвеждане на черни фонове, печатът с черно мастило не е достатъчен (той се доближава до антрацитено сиво). Препоръчваме да се използва композитно CMYK черно, съставено от 100% черно, 40% циан, 40% магента и 40% жълто. Тази техника ще гарантира качественото възпроизвеждане на черните фонове, които ще бъдат по-наситени и плътни. Повече за подготовка на файловете за печат може да прочетете тук.

Какво означава Печат 1+1, печат 4+0 и т.н.

Това показва печат с колко цвята ще има на всяка страница. Така например 1+1 означава печат с 1 CMYK базов цвят (циан, магента, жълт или черен) на лицето на листа и 1 CMYK базов цвят на гърба на листа. Обикновено това е черно, но може да е и някои от другите 3 базови CMYK цвята (циан, магента или жълт). 

 

Логично 4+4 означава печат с 4-те CMYK базови цвята на лицето и 4 базови CMYK цвята на гърба. 1+0 означава 1 цвят само на лицето. А 4+0 означава 4 CMYK цвята само на лицето. Възможен е и вариант като печат 4+1, който се прилага най-често при изработката на корици.

 

При печат е възможна и комбинация от CMYK и PANTONE цветове. Например ако видите някъде комбинация Печат 6+6 (максимално допустимото намастиляване), тя би означавала пълноцветен печат с 4 CMYK и 2 PANTONE цвята на лицето и гърба.

 

Имайте предвид какво не е печат с един цвят !

Хора, които печатат за първи път, често се объркват и си мислят, че печат с един цвят ще бъде и когато те имат предвид цвят за проекта си, който е различен от черен, циан, магента или жълт. Това вече не е печат с един цвят, защото за изработката на желания цвят се използват повече от един базов цвят. Това вече е пълноцветен печат. Защо? Защото печатницата подготвя поне 2 офсетови пластини на всяка от които има по един базов CMYK цвят, за да се постигне цветът, който клиентът е предвидил за печат.

 

За една офсетна печатница печат 4+4 означава че трябва да бъдат подготвени 4 офсетови пластини (плаки) с 4-те базови CMYK цвята (циан, магента, жълт и черен) за едната страна на листа и 4 офсетови пластини за гърба на листа хартия, който ще влезе в печатната машина, а след печат ще бъде сгънат, за да се получи съответната кола. При печат 1+1 имаме подготовка на пластина с един CMYK цвят за едната страна на листа и друга пластина с един CMYK базов цвят за другата страна. Ето защо цветният печат е по-скъп от едноцветния. Изисква се по-голяма технологична подготовка преди печат. Повече за офсетовия печат може да прочетете тук.

 

Предвидимост и постоянство на цветовете

За да се постигне един предвидим, постоянен и прецизен, по отношение на цветовете, резултат, който напълно да удовлетворява клиентът, една печатница трябва да притежава цветопробна система (хардуер + софтуер), като част от работния поток. С помощта на тази система клиентът получава свертифицирана по FOGRA цветна проба на хартия, която симулира реалният печат на проекта. Ако това са цветовете, които иска да получи, клиентът валидира и книгата е готова за влизане в печат. Повече за одобрението за печат може да прочетете тук.

Изчислете икономията, която ще направите от печатането сега!