Социални дейности

Пулсио Принт като една отговорна компания отдавна е преминала отвъд границите на дейността си – висококачествен печат на книги, каталози, фото албуми, рекламни материали, опаковки и много други. Ние участваме в множество инициативи на социална тематика, които носят ползи не само за участниците, но и за обществото като цяло.

 

Начало » Социални дейности

Подкрепа за таланти

Смятаме, че едно съвременно общество би могло да функционира нормално и в хармония само в условията на постоянно развиваще се културна общност и среда. В тази връзка Пулсио Принт оказва постоянна във времето подкрепа на даровити артисти в областта на музиката, изобразителното изкуство и други сфери, свързани със съзидателност и творчество.

Подмагаме артистите като:
✔ Организираме изложби на авторскии произведения на изкуството в зала към печатницата в София.
✔ Печатаме каталози и рекламни материали, промотиращи събитията на артистите.
✔ Съдействаме за организирането на изложби, концерти, представяния и други събития.
✔ Комуникираме в дигиталните ни канали (имейл, социални мрежи, уебсайтове) с нашите клиенти новини, свързани с артистите.

Образование

Даваме възможност на ученици с интерес към изкуството на печата да посещават печатницата. Така те отблизо могат да разберат какво се случва не само в производствения процес, но и как функционира бизнеса като цяло. От постъпването на запитването за изработка до излизането от печат на крайния продукт.

Децата имат възможност да:
✔ Присъстват на кратка презентация на тема „Кратка история на печата“.
✔ Присъстват в реално време на процес на печат и книговезане.
✔ Разговарят с работници от всеки един етап от производството.
✔ Получават подаръци 🙂

Благотворителност и спонсорство

Всички ние сме част от едно цяло, изградено на основата на отделни микрообщества, функциониращи в една обща обкръжаваща среда. Участваме в различни благотворителни акции със експертиза и/или финансова подкрепа с цел създаване на по-устойчива среда за нас и нашите деца.

Какво правим в тази насока:
✔ Спонсорираме малки проекти с идеална цел с печат.
✔ Участваме с труд и материална подкрепа в благотворителни инициативи на обществено значими тематика.
✔ Оказваме финансова подкрепа за подобряване на средата за живот на микро ниво.
✔ Правим дарения с книги на различни организации.