Качеството и скоростта на „Pulsio Print“ ги направиха много бързо нашата любима печатница. Цената също винаги е много конкурентна. Ценен партньор.